ZADADY NAJMU SPRZĘTU

Wynajem rozliczany jest w przeliczeniu na stawki dobowe, tygodniowe oraz miesięczne.

Wysokość stawek określona jest w cenniku oraz na naszej stronie internetowej www.normarental.pl

Transakcje rozliczamy gotówkowo, kartą lub w przypadku stałej współpracy z firmami na koniec miesiąca rozliczeniowego podsumowujemy kwotę za wynajem i wystawiamy fakturę z odroczonym terminem płatności.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY

Osoba fizyczna

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport)
 • Rachunek za media z ostatnich 3 miesięcy potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport)
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON
 • W przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez tą osobę, pierwszy wynajem osobiście przez właściciela
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym)

Spółka prawa handlowego

 • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS, zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON
 • w przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu na tą osobę
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym)
KONTAKT

Wieś Topołowa 30
96-515 Teresin
(przy starej trasie poznańskiej DK92)
office@normamachinery.pl
T. +48 692 395 000
T. +48 692 399 000
T. +48 692 391 000
NORMARENTAL - wypożyczalnia sprzętu budowlanego